Termeni si Conditii

Vă mulțumim pentru vizita pe website-ul DEBT COLLECTION AGENCY SRL(DCA). Vă invităm să parcurgeți prezenta secțiune de TERMENI ȘI CONDIȚII întrucât utilizarea acestui website presupune acceptul dumneavoastră. Acest website a fost dezvoltat de DCA în scop de informare.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Orice informație/dată cu caracter personal sau orice materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate aplicabile și protecției datelor cu caracter personal de pe acest website.

ACURATEȚE//INTEGRITATE//ACTUALITATEA INFORMAȚIEI

DCA întreprinde toate măsurile posibile pentru ca informațiile prezentate pe acest website să îndeplinească cerințele privind exactitatea și corectitudinea însă DCA nu poate fi considerată răspunzătoare pentru apariția unor eventuale neconcordanțe sau inexactități. În calitate de utilizator, vă rugăm să depuneți minime diligențe astfel încât să efectuați propria evaluare cu privire la faptul că informațiile disponibile pe acest website sunt exacte, complete și corecte.

DCA nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu(direct/indirect) ca urmare a utilizării acestui website ori ca urmare a utilizării informațiilor. De asemenea, DCA nu își asumă responsabilitatea în cazul producerii oricăror prejudicii rezultate din nefuncționarea acestui website.

CONDIȚII DE UTILIZARE

            Termenii și condițiile de utilizare  a acestui website pot fi modificate/completate/actualizate fără nicio notificare prealabilă ori de câte ori DCA va considera necesar.

            Eventuale plângeri/orice dispute rezultate din/în legătură cu utilizarea acestui website va fi soluționată amiabil. Dacă soluționarea amiabilă nu este posibiliă, orice controverse sau pretenții provenind din/în legătură cu folosirea website-ului vor fi soluționate conform legilor din România și vor fi înaintate exclusive instanțelor din București.

AVERTIZĂRI ȘI GARANȚII

            Utilizarea acestui website se face pe răspunderea dumneavoastră exclusive. Ne rezervăm dreptul de a restricționa/suspenda/fără o notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website.

INTERDICȚII

            Este interzisă orice acțiune/inacțiune care conform legii poate fi calificată drept un act ilicit/imoral sau care în mod expres este interzis prin lege.

            DCA înțelege să interzică oricare și toate acțiunile de acest gen incluzând dar fără a se limita la:

  • Orice acțiune ce poate fi considerată o încălcare a confidențialității(incluzând încărcarea de date cu caracter personal fără respectarea dispozițiilor legale aplicabile/unui drept al persoanei
  • Utilizarea website-ului pentru întrebuințarea de jigniri/calomnierea angajaților DCA/altor personae fizice sau pentru a crea prejudicii de imagine DCA.
  • Încărcarea/transmiterea de fișiere care pot constitui o amenințare a securității website-ului.
  • Afișarea sau transmiterea către acest website a oricărui conținut neautorizat incluzând dar fără limitare la expresii/mesaje  jignitoare, defăimătoare, obscene, rasiste, amenințătoare ori care aduc atingere sistemelor de securitate.